loolehbazkoni

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

فاضلاب ها برحسب نوع پيدايش به سه گروه فاضلاب هاي خانگي، صنعتي، سطحي و كشاورزي تقسيم مي شوند.

براي تصفيه و دفع هر كدام از اين نوع فاضلاب ها روش هاي گوناگوني وجود دارد.

 

فاضلاب هاي خانگي

فاضلاب هاي خانگي به فاضلابي گويند كه از استفاده حمام، دست شويي، توالت، ماشين لباس شويي و ديگر وسايل بهداشتي توليد مي شود.

فاضلاب هاي خانگي عبارت از آب هاي ضايعاتي حاصل از فعاليت هاي معمول روزانه نظير رختشويي، شستشوي ظروف و حمام كردن است.

بعد از تصفيه مقدماتي از اين فاضلاب ها مي توانند براي اموري همچون آبياري فضاهاي سبز و ساختمان هايي همچون گلخانه ها دوباره استفاده كرد.

اين فاضلاب از طريق لوله هاي زير ساختمان تخليه مي شود.

 

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

 

فاضلاب خانگي به دو دسته فاضلاب تقسيم مي شود :

 • فاضلاب سنگين : شامل فاضلاب توالت ها مي باشد.
 • فاضلاب سبك : شامل فاضلاب دست شويي ها، ظرف شويي ها، حمام و ... مي باشد.

 

فاضلاب هاي خانگي يا آب خاكستري، نام خود را از ظاهر تيره اي دريافت كرده است.

اين نوع فاضلاب حد واسط آب تميز و قابل شرب (آب سفيد) و گندآب هاي توالتي مي باشد.

فاضلاب هاي خانگي تفاوت هاي زيادي با فاضلاب توالتي دارند زيرا گندآب ها حاوي فضولات انساني هستند.

 

روش تصفيه فاضلاب خانگي

تصفيه فاضلاب هاي خانگي در مناطقي قابل استفاده است كه سطح آب زير زميني بالا باشد و امكان تخليه به چاه را نداشته باشد و يا درجه ي حفاظت محيط زيستي به قدري بالا باشد كه حتي مجوز تخليه به چاه را نداشته باشد . در اين شرايط مي توان فاضلاب واحد هاي مسكوني را جمع آوري و در يك جا و بصورت متمركز تصفيه نمود.

 

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

 

دفع فاضلاب هاي خانگي

فاضلاب هاي شهري مخلوطي از فاضلاب هاي خانگي و فاضلاب هاي توالتي هستند كه پس از جمع آوري توسط سيستم هاي فاضلاب شهري تحت فرآيندهاي تصفيه اي موسوم به پاكسازي و حذف مواد زائد قرار مي گيرند.

بايد فاضلاب هاي شهري را قبل از اينكه در حجم وسيع وارد محيط زيست شوند، جهت كاهش آلودگي ها و خطرات احتمالي تصفيه نمود.

 

تخليه و دفع فاضلاب شهري

فاضلاب هاي شهري را غالباً در رودخانه ها، درياها و اقيانوس ها تخليه مي كنند.

درحاليكه مي توان با حذف برخي تركيبات زائد و آلودگي ها به استفاده مجدد از آنها نظير آبياري گياهان باغچه ها و فضاهاي سبز پرداخت.

گياهان مي توانند از برخي مواد موجود در فاضلاب ها مثل خرده هاي غذا بعنوان عناصر غذايي مورد نيازشان جهت رشد بهينه بهره گيرند.

درحاليكه رسوبات صابون ها و نمك ها مي توانند براي گياهان و ميكرو ارگانيزم هاي خاك مضر باشند.

چنين مواردي نيز در صورت بكارگيري فاضلاب ها در سازه هاي رطوبت طلب به مرور جذب خاك شده سپس تجزيه مي گردند.

همچنين فاضلاب هاي خانگي تصفيه شده براي بسياري از گياهان رطوبت دوست نظير گراس ها مشكلي ايجاد نمي كنند.

 

فوايد استفاده مجدد فاضلاب هاي شهري و خانگي

 • كاهش مصرف انرژي :

مقدار توليد آب آشاميدني مصرفي و فاضلاب هاي شهري با كاربرد مجدد فاضلاب هاي خانگي كاهش مي يابند.

لذا نيازي به پمپاژ مقادير بيشتري از ان نبوده و كاهش هزينه ها را در پي دارد.

 

 • ايجاد كمترين آلودگي :

استفاده از فاضلاب هاي شهري حجم كمتري از فضولات را به مخازن گند زدايي وارد ميكند.

در نتيجه هزينه هاي كمتري را به شهرداري ها تحميل مي نمايند.

 

 • افزايش رشد گياه :

فاضلاب هاي شهري مي توانند بر وسعت فضاهاي سبز شهري بيفزايند.

اين مواد حاوي برخي عناصر غذايي مورد نياز گياهان هستند.

لذا استفاده از آنها در اراضي مي تواند به اصلاح خاك ها منتهي شود.

 

 • تقويت سفره هاي زيرزميني :

ايجاد فاضلاب هاي شهري غالباً بيش از نياز آبي گياهان فضاهاي سبز است لذا باعث تقويت آب هاي زيرزميني مي شوند.

 

 • پايين آوردن استخراج آب هاي رودخانه ها و سفره هاي :

اصلاح و تقويت كيفي خاك هاي سطحي با مواد موجود در فاضلاب هاي خانگي

 

 • افزايش هشدارها و حساسيت به چرخه مواد طبيعي :

فاضلاب هاي شهري مي توانند ضمن افزايش عملكرد توليدات گياهي باعث كاربرد عاقلانه و هوشمند منابع طبيعي موجود شوند.

 

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

 

فاضلاب صنعتي

فاضلاب صنعتي محصول فعاليت صنايع و كارخانه ها است.

برخلاف فاضلاب خانگي، فاضلاب صنعتي عمدتا شامل مواد و تركيبات شيميايي و سمي بوده، درجه اسيدي بيشتري داشته و كمتر شامل موجودات زنده مي باشد.

 

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

 

روش تصفيه فاضلاب صنعتي

بديهي است فرآيندهاي تصفيه در صنايع نساجي و رنگرزي ، خودروسازي ، پتروشيمي ، چوب و كاغذ ، غذايي و غيره با يكديگر تفاوت داشته و عملكرد متفاوتي را نياز دارد.

براي تصفيه فاضلاب صنعتي از روش هاي فيزيكي، روش هاي شيميايي، روش هاي بيولوژيكي، روشهاي هوازي و بي هوازي استفاده مي گردد.

 

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

 

تصفيه فاضلاب سطحي

فاضلاب سطحي حاصل جاري شدن آب باران، آب حاصل از ذوب شدن برف‌ها و يخ ها است.

اين آبها بعد از جاري شدن، با زباله ها و كثيفي هاي سطح زمين آميخته مي شوند.

بديهي است در شروع بارندگي و جاري شدن آب هاي سطحي، ميزان آلودگي اين آب‌ها زياد است.

ولي به تدريج و با گذشت زمان ميزان اين آلودگي ها كاهش مي يابند.

 

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

 

روش تصفيه فاضلاب سطحي

تصفيه فاضلاب آبهاي را ميتوان با روشهاي ته نشيني و فيلتراسيون انجام داد.

فاضلاب هاي سطحي ،در صورت كم بودن آلودگي، از طريق فيلترهاي شني يا كارتريجي قابل تصفيه هستند.

در صورت كدر بودن بيش از حد مي توان از مواد لخته كننده استفاده كرد.

به اين ترتيب كه اين مواد را به آب افزوده و مخلوط مي كنند.

سپس در حوضچه هاي ته نشيني رسوب دهي كرده و پساب سر ريز آن را مي توان از فيلترهاي شني عبور داد.

 

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

 

تصفيه فاضلاب كشاورزي

فاضلاب كشاورزي كه در نتيجه فعاليت‌هاي كشاورزي توليد مي‌شود، شامل سموم و كودهاي كشاورزي همچون هيدروكربن هاي هالوژنه و تركيبات فسفردار است.

آناليز كمي و كيفي فاضلاب كشاورزي در تعيين روش رفع آلودگي نقش مهمي دارد.

 

فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها

 

روش تصفيه فاضلاب كشاورزي

اگر فاضلاب كشاورزي ناشي از شستشو يا عبور آب از ميان كود حيواني يا شيميايي و نيز سموم مورد استفاده در باغات باشد به ترتيب از روشهاي زير استفاده ميشود..

 • تصفيه مقدماتي جهت حذف ضايعات معلق در آب
 • چربي گيري براي حذف چربي كودها
 • راكتور بي هوازي و هوازي جهت تجزيه مواد آلي توسط ميكرو ارگانيسم ها
 • ضدعفوني به منظور حذف ميكرو ارگانيسم ها

مرجع :  loolehbazkoni.com


برچسب: فاضلاب ها ، معرفي ، آشنايي با روش هاي تصفيه و دفع انواع فاضلاب ها،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۵:۰۶ توسط:pouyan.b موضوع:

جمع آوري فاضلاب هاي شهري و روستايي ، روش هاي دفع و تخليه آن ها

جمع آوري فاضلاب هاي شهري و روستايي ، روش هاي دفع و تخليه آن ها

جمع آوري فاضلاب از مهمترين امور زندگي شهري و روستايي است.

فاضلاب هاي شهري و چاه هاي فاضلاب از مواد مختلفي تشكيل شده است.

اين مواد بسيار بيماريزا، سمي و خطرناك بوده و براي موجودات زنده مشكل آفرين هستند.

در شهر ها فاضلاب را از طريق مجاري لوله كشي دفع فاضلاب جمع آوري و به مركز تصفيه آن انتقال مي دهند.

اما در روستا ها و مكان هايي كه تصفيه خانه وجود ندارد، فاضلاب را در زمين جمع آوري و دفن مي كنند.

يا با احداث چاه هاي جذبي آن را در دل زمبن دفع مي نمايند.

 

جمع آوري فاضلاب هاي شهري و روستايي ، روش هاي دفع و تخليه آن ها

 

اجزاي تشكيل دهنده فاضلاب

 • عوامل بيماري زا در فاضلاب و چاه ها :

انواع عوامل بيماري زا با منشأ آبي يافت مي شوند كه شامل باكتريها، ويروسها، پرتوزوآ و انگلها مي باشند.

 

 • مواد آلي در فاضلاب :

عمدتاً شامل پروتئينها (40 تا 60 درصد)، كربوهيدراتها (25 تا 50 درصد) و ليپيدها (تقريباً 10درصد).

 

 • جامدات معلق در فاضلاب :

عمدتاً شامل پسماند هاي غذايي، فضولات انساني، كاغذ، پارچه و ذرات خاك مي باشد.

 

در اين ميان فاضلابي كه حاصل از مواد شستشو است، در تصفيه خانه ها قابل تصفيه مي باشد.

اين مواد به روش هاي زير جمع آوري و دفع مي شوند.

 

جمع آوري فاضلاب هاي شهري و روستايي ، روش هاي دفع و تخليه آن ها

 

روشهاي جمع آوري و دفع فاضلاب

شبكه جمع آوري فاضلاب :

يكي ديگر از روشهاي جمع آوري و دفع فاضلاب شبكه فاضلاب است.

اين شبكه لوله كشي در تمام شهرها در دسترس است و به وسيله آن فاضلاب جمع آوري مي شود.

اگر در روستا و حومه ي شهرها شبكه جمع آوري فاضلاب ايجاد شده باشد با اتصال فاضلاب ساختمان به شبكه فاضلاب مي‌توان به راحتي فاضلاب را دفع كرد.

فاضلاب جمع آوري شده در شبكه فاضلاب به تصفيه خانه فاضلاب منتقل مي شود.

پس از انجام فرايند هاي تصفيه، در محل مناسبي كه آلودگي زيست محيطي ايجاد نكند تخليه مي شود.

 

 • چاه جذبي :

يكي از روشهاي دفع فاضلاب استفاده از چاه جذبي است.

منظور از چاه محفظه اي است كه فاضلاب در آن ذخيره شود به نحوي كه حشرات و حيوانات به آن نزديك نشوند.

 

روش جلوگيري از آلودگي چاههاي آب توسط چاه فاضلاب

براي جلوگيري از آلوده شدن چاه آب، چاه فاضلاب را در ارتفاع كمتري از چاه آب حفاري مي كنند.

اين حفاري در فاصله 15 تا 30 متري زمين انجام مي شود.

هر چه جنس زمين چاه جذب ضعيف و قابل نفوذ باشد اين فاصله بايد بيشتر باشد.

كف چاه در زمين هاي يكنواخت غير آهكي بايستي حداقل 5/1 تا 3 متر بالاتر از سطح آب زير زميني قرار گرفته باشد.

علت اين امر جلوگيري از انتشار آلودگي چاه جذبي در محيط است.

ديواره قسمت بالايي چاه جذبي فاضلاب بايد طوقه چيني شود و اندازه ي  قطر آن پايينتر از قسمتهاي ديگر و با مصالح بادوام پوشانده شود.

 

جمع آوري فاضلاب هاي شهري و روستايي ، روش هاي دفع و تخليه آن ها

 

سپتيك تانك

سپتيك تانك يك مخزن ته نشيني غير قابل نفوذ است كه فاضلاب توليدي از طريق لوله فاضلاب به داخل آن ريخته مي شود.

سپتيك تانك به جداسازي و تجزيه مواد جامد از فاضلاب كمك مي كند.

پساب سپتيك تانك معمولا به كمك چاه جذبي در زمين دفع مي‌شود و لجن باقيمانده در مخزن هرچند وقت يك بار تخليه مي گردد.

از سپتيك تانك ها بطور گسترده اي در واحدهاي مسكوني و ويلايي، مجتمع هاي مسكوني و اداري، كارگاه هاي عمراني و ساختماني، كارخانجات توليدي و صنعتي، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع هاي تفريحي و ورزشي و مدارس استفاده مي شود.

استفاده از سپتيك تانك يا انباره تعفن و يا گندانبار روشي مناسب براي فاضلاب هاي ساختماني و خانگي است.

 

زمان به كار گيري سپتيك

در صورتيكه شبكه جمع آوري فاضلاب وجود نداشته باشد و جنس زمين اجازه استفاده از چاه جذبي را نمي دهد مي‌توان از سپتيك تانك جهت دفع فاضلاب استفاده كرد.

 

مرجع : loolehbazkoni.com


برچسب: جمع آوري فاضلاب هاي شهري و روستايي ، روش هاي دفع و تخليه آن ها،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۹:۲۰ توسط:pouyan.b موضوع:

سپتيك و چاه فاضلاب‌ ، آشنايي با اجزاي چاه فاضلاب و نقش سپتيك در آن

سپتيك و چاه فاضلاب‌ ، آشنايي با اجزاي چاه فاضلاب و نقش سپتيك در آن

سپتيك و چاه فاضلاب‌ و سيستم دفع فاضلاب يكي از موارد مهم در صنعت ساختمان است.

دفع فاضلاب به دو صورت سيستم فاضلاب شهري و سيستم چاه فاضلاب امكان پذير است.

ولي به دليل ضعف و نقصان سيستم فاضلاب شهري‌، همچنان از روش چاه استفاده ميشود.

البته مضرات زيست محيطي و سلامتي آن بر كسي پوشيده نيست.

 

‌انتخاب نوع دفع و چاه فاضلاب بستگي به جنس خاك، نوع زمين و سطح آب زير زميني منطقه دارد.

در مناطقي كه خاك آن به ميزان كافي شن و ماسه يا خرده سنگ داشته باشد از چاه جذبي و در مناطقي كه خاك آن حاوي رس فراوان با خاصيت باتلاقي بوده يا سطح آب زير زميني بالا باشد (در صورت عدم وجود سيستم فاضلاب شهري) از چاه (مخزن) سپتيك استفاده مي‌شود.

 

سپتيك و چاه فاضلاب‌ ، آشنايي با اجزاي چاه فاضلاب و نقش سپتيك در آن

 

اجزاء چاه فاضلاب جذبي

 

چاه جذبي

چاه جذبي از سه بخش زير تشكيل شده است:

 

 • گلدوني

به دهانه چاه كه شكل گلدان داشته باشد (مخروطي يا قيفي) گلدوني گويند.

در واقع گلدوني محل جمع آوري فاضلاب و استقرار انتهاي لوله هاي فاضلاب بوده و وظيفه هدايت فاضلاب به چاه را دارد.

 

 • ميله

بدنه چاه به قطر ۸۰ تا ۱۰۰ سانتيمتر كه تا سطح لايه نفوذ پذير خاك عمق داشته باشد را ميله گويند.

البته بهتر است جهت كاهش اثرات منفي حفر چاه بر سازه ساختمان‌، همواره حداقل عمق ميله ۶ متر باشد.

 

 • انباره

مخزن گنبدي شكل چاه كه در لايه نفوذ پذير خاك حفر مي‌شود را گويند.

وظيفه آن جمع آوري فضولات و جداسازي آب از فاضلاب توسط نفوذ در لايه هاي نفوذ پذير خاك است.

 

سپتيسپتيك و چاه فاضلاب‌ ، آشنايي با اجزاي چاه فاضلاب و نقش سپتيك در آنك و چاه فاضلاب‌ ، آشنايي با اجزاي چاه فاضلاب و نقش سپتيك در آن

 

نكته

حتماً بايد آب باران و آب سطحي از چاه فاضلاب انساني جدا بوده و بهتر است در حد امكان چاه مربوط به آب باران از چاه فاضلاب انساني دور باشد.

زيرا در هنگام بارش باران حجم زيادي از آب وارد سپتيك تانك يا چاه جذبي ميشود.

اين امر موجب بر هم خوردن اكوسيستم باكتريهاي بي هوازي و اختلال در فرايند هضم لجن شده.

همچنين سبب بر هم خوردن لجن و متصاعد شدن بوي ناخوشايند فاضلاب و پخش آن در محوطه ساختمان مي‌شود.

 

‌محاسبه حجم انباره چاه جذبي فاضلاب

چاه جذبي يكي از روش هاي سنتي دفع فاضلاب انساني است.

اين روش همچنان در مناطق داراي زمين نفوذ پذير و با سطح آبهاي زيرزميني پايين مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

البته ورود مستقيم فاضلاب به چاه جذبي بدون هيچ گونه عمليات پيش تصفيه‌، قابليت تصفيه كنندگي اين گونه چاه ها را به شدت كاهش مي‌دهد.

اين امر موجب آلودگي منابع آب زيرزميني مي‌شود.

لذا استفاده مستقيم از چاه جذبي براي دفع فاضلاب توصيه نمي‌شود.

اتصال به سيستم فاضلاب شهري در صورت امكان و يا استفاده از پكيج هاي فاضلاب مجهز به فن هوادهي، روشهاي مطمئنتري در اين خصوص محسوب مي‌شود.

در صورت انتخاب چاه جذبي به عنوان گزينه دفع فاضلاب انساني، ابتدا فاضلاب را به داخل يك انباره (سپتيك تانك) هدايت كنيد.

اينكار با ايجاد تاخير و ايستايي در حركت فاضلاب به مدت تقريبي ۲۴ ساعت، لجن موجود در آن ته نشين كرده و سپس آب باقي مانده را به چاه جذبي هدايت شود.

با توجه به فرايند جذب لجن با استفاده از باكتري هاي بي هوازي در چاه جذبي و سپتيك تانك، بوي نامطبوع همراه با گازهاي قابل انفجار از اين دو سيستم متصاعد مي‌شود.

حتماً بايد با در نظر گرفتن لوله ونت مستقل با سايز حداقل ۴ اينچ در محوطه آزاد و دور از محل اسكان ساكنين گازها تخليه شود.

 

سپتيك تانك

اين چاه از مصالح نفوذ ناپذير و مقاوم در برابر خوردگي از جمله بتن، مصالح ساختماني و مواد پليمري ساخته شده است‌.

وظيفه آن حفظ و نگهداري فاضلاب و عدم اجازه نشت از آن است.

‌اين چاه‌ها بايد در دوره هاي كوتاه و مشخص توسط تانكرها يا دستگاه هاي مخصوص  تخليه شوند.

چاه هاي سپتيك در دو نوع يك بخشي يا چند بخشي تقسيم مي‌شوند. اين تقسيم بندي بر اساس بخش بندي داخلي سپتيك است.

 

سپتيك هاي يك بخشي

در اين نوع سپتيك لازم است با استفاده از ديوارهاي كوتاه به عنوان موج گير سرعت حركت فاضلاب را در آن كاهش داده.

با اينكار امكان جدا شدن آب از مواد معلق در فاضلاب ايجاد شده.

به مرور زمان فضولات بصورت لجن در كف مخزن جمع خواهند شد.

 

سپتيك و چاه فاضلاب‌ ، آشنايي با اجزاي چاه فاضلاب و نقش سپتيك در آن

 

سپتيك هاي چند بخش

با ايجاد دو يا چند اتاقك به هم مرتبط در سپتيك، امكان جداسازي آب از فضولات را فراهم مي‌سازند.

همچنين جمع آوري فاضلاب را در اتاقكهاي ابتدايي نيز ميتوانند انجام دهند.

 

سپتيك و چاه فاضلاب‌ ، آشنايي با اجزاي چاه فاضلاب و نقش سپتيك در آن

جنبه‌هاي منفي چاه سپتيك‌

جنبه‌هاي منفي چاه سپتيك‌ نسبت به نوع جذبي كمتر است.

به اين دليل كه فاضلاب و آبهايي كه آلودگي دارند را وارد سفرههاي زير زميني نمي‌كند.

اما با اين وجود جايگزين شبكه فاضلاب و روشهاي نوين تصفيه فاضلاب نخواهد شد.

 

مرجع : loolehbazkoni.com


برچسب: سپتيك و چاه فاضلاب‌ ، آشنايي با اجزاي چاه فاضلاب و نقش سپتيك در آن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۳:۴۳ توسط:pouyan.b موضوع:

كول گذاري چاه چيست ، كاربرد كول و كول گذاري چاه فاضلاب و نحوه انجام آن

كول گذاري چاه چيست ، كاربرد كول و كول گذاري چاه فاضلاب و نحوه انجام آن 

كول گذاري يكي از خدمات شركت هاي تخليه چاه است كه در آن با استفاده از كولهاي سيماني براي چاه ستون درست مي كنند.

با انجام عمليات كول گذاري از ريزش آن جلوگيري مي شود.

اين عمليات جهت جلوگيري از ريزش ديواره چاه و تخريب آن صورت مي گيريد.

همچنين با انجام عمليات كول گذاري چاه مي توان آن را نو سازي نمود.

 

كول چاه و كاربرد آن

كول چاه به استوانه هاي سيماني در اندازه هاي مختلف گفته مي شود.

از كول چاه براي مستحكم سازي چاه ها و تونل هاي حفر شده استفاده مي كنند.

كول مانند ستون عمل مي كند.

با قرار دادن آن درون چاه بار ديواره چاه را تحمل كرده و از ريزش و تخريب آن جلوگيري مينمايد.

البته كول كاربردهاي ديگري نيز دارد.

يكي از كاربردهاي آن در ساخت قنات است. تونلهاي قنات را با استفاده از كول مستحكم مي كنند.

 

كول گذاري چاه چيست ، كاربرد كول و كول گذاري چاه فاضلاب و نحوه انجام آن

 

علت انجام عمليات كول گذاري چاه

ساختمان هاي قديمي بسياري وجود دارند كه عمر چاه آنها بيش از سي سال است.

اين چاه ها هر لحظه امكان ريزش دارند.

چاه هاي قديمي، كهنه و در حال ريزش را بايد ترميم كرده و به چاه نو تبديل نمود.

اگر چاه مقدار كمي از ميله خود را از دست داده باشد، مي توان آن را ترميم و كول گذاري كرد.

اما اگر قسمت زيادي از آن ريزش كرده و تخريب شده باشد ديگر اين امكان وجود ندارد.

در اين صورت بايد چاه را پر كرده و چاه جديدي حفر نمود.

چاه هايي كه امكان ترميم و نوسازي دارند بايد در آنها كول نصب شود.

اين عمل راه درمان چاه و كاهش خطر ريزش آن است.

شركت هاي تخليه چاه و متوليات امر چاه با كول گذاري چاه هاي كهنه و قديمي از ريزش آنها جلوگيري مي كنند.

 

كول گذاري چاه چيست ، كاربرد كول و كول گذاري چاه فاضلاب و نحوه انجام آن


روش اجراي كول گذاري چاه

روش اجراي كول گذاري به اين صورت است كه ابتدا دهانه چاه را باز كرده.

بعد از آن به ترتيب كولها را درون آن قرار مي دهند.

اين كار را تا بالاي چاه و دهانه و رودي انجام داده و پس از آن چاه داراي يك ميله بتوني و مستحكم است.

با اين كار چاه در برابر ريزش مستحكم مي شود.

در واقع كول گذاري شبيه به ساخت ستون براي چاه است.

با ستون سازي براي چاه استحكام آن را افزايش مي دهيم.

 

كول گذاري چاه چيست ، كاربرد كول و كول گذاري چاه فاضلاب و نحوه انجام آن

 

 شركت هاي تخليه چاه

يكي از متوليات عمليات نصب كول شركت هاي تخليه چاه هستند.

البته شركت هاي ديگري كه در زمينه چاه فعاليت مي كنند نيز عمليات كول گذاري را انجام مي دهند.

اما مهمترين متولي آن شركت هاي تخليه چاه هستند.

يكي از مهمترين خدمات شركت هاي تخليه چاه كول گذاري چاه است.

شركت هاي تخليه چاه بعد از حفر چاه و يا جهت مستحكم سازي چاه از اين روش استفاده مي كنند.

بسياري فكر مي كنند كول گذاري چاه و نوسازي آن كار ساده اي است.

اين عمليات چاه امري تخصصي و تجربي است.

بايد در اين كار تجربه و تخصص داشت تا بتوان آن را انجام داد.

بسياري از شركت هاي تخليه چاه وجود دارند كه اين تخصص را نداشته و اين كار را نيز انجام نمي دهند.

البته بسياري نيز وجود دارند كه اقدام به انجام چنين كاري مي كنند و باعث ايجاد خطرات و مشكلات مي شود.

كار شركت هاي تخليه چاه كه تخصص كول گذاري و ترميم چاه را ندارند بسيار اشتباه است.

در صورتي كه آنها كار را به درستي انجام ندهند ممكن است پس از مدتي باعث ريزش چاه شده و جان ساكنين را به خطر بي اندازد.

 

مرجع : loolehbazkoni.com


برچسب: كول گذاري چاه چيست ، كاربرد كول و كول گذاري چاه فاضلاب و نحوه انجام آن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۰:۲۹ توسط:pouyan.b موضوع:

نازلهاي شستشوي فاضلاب ، معرفي اجمالي و نحوه عملكرد و كاربرد آنها

نازلهاي شستشوي فاضلاب ، معرفي اجمالي و نحوه عملكرد و كاربرد آنها

نازلهاي شستشوي فاضلاب يكي از كارآمدترين ابزارهاي خدماتي جهت لايروبي و شستشوي مجراي فاضلاب است.

شركتهاي مختلفي جهت لايروبي و پاكسازي از نازلهاي شستشوي فاضلاب استفاده ميكنند.

از مزاياي استفاده از نازلهاي شستشوي فاضلاب ميتوان به حذف ريشه ها داخل لوله ها، پاكسازي رسوبات، رفع بو و ... اشاره كرد.

اما متاسفانه با بكار گيري روشهاي نادرست در انجام اينكار سبب بروز مشكلاتي همچون گرفتگي و آسيب رسيدن به چاه و شبكه فاضلاب، بالا آمدن فاضلاب و ... ميشوند.

 

نازل هاي لايروبي و شستشوي فاضلاب

انتخاب نازلهاي شستشوي فاضلاب مناسب امري مهم در انجام عمليات لايروبي فاضلاب است.

انتخاب يك نازل بايد بر اساس استانداردهاي موجود و شرايط شبكه هاي فاضلاب باشد.

همچنين بايد نازل را با توجه به نوع واترجت و يا جنتكس انتخاب نمود.

جهت لايروبي و پاكسازي لوله هاي پيوسته يا تونلي فاضلاب از نازلهاي پاششي استفاده ميشود.

اين نازل ها ضمن پاشش مواد شوينده در جهت مناسب، دامنه پوشش 360 درجه و توانايي ايجاد فشار قوي را دارند.

همچنين بهترين شرايط را جهت تاثير مواد شوينده در محل را فراهم ميكنند.

 

نازلهاي شستشوي فاضلاب ، معرفي اجمالي و نحوه عملكرد و كاربرد آنها

 

معرفي نازل هاي مناسب براي لايروبي چاه

 • نازلهاي شستشوي فاضلاب تخم مرغي

از اين نازل ها جهت پاكسازي اوليه شبكه فاضلاب استفاده ميشود.

اين نازل ها به شبكه فاضلاب نفوذ كرده و مقداري از لجن را جدا و به بيرون از لوله انتقال مي‌دهند.

نازل تخم مرغي به عنوان اولين نازل، وارد لوله ها شده و فضاي كافي جهت استفاده از نازل هاي ديگر را فراهم ميسازد.

استفاده از اين نازل ها در فضاهاي بين 20 الي 400 ميليمتر امكان‌پذير است.

 

 • نازلهاي شستشوي فاضلاب بمبي شكل

تخليه لجن، شن، ماسه و قلوه سنگ به كمك اين نازل امكان پذير است.

به كمك 6 الي 10 سري اين نازل ميتوان حجم سنگيني از فاضلاب را خارج نمود.

 

 • نازلهاي شستشوي فاضلاب چرخشي

اين نازل ها جهت پاكسازي و شستشوي سقف و كناره لوله هاي فاضلاب استفاده ميشوند.

همچنين براي پاكسازي مواد جامد ته نشين شده، چربي ها و كثيفي هاي زيست محيطي نيز كاربرد دارند.

در فضاهاي بين 12 الي 600 ميليمتر با زواياي پاشش مختلف ميتوان از آنها بهره برد.

نازل هاي چرخشي مخصوص جهت جداسازي آب نيز موجود است.

 

اين نازلها داراي 4 عدد سري در قسمت جلويي هستند.

به كمك اين سري ها ميتوان براحتي در سخت ترين جنس فاضلاب نفوذ نمود.

در نهايت راه را باز كرده و حجم زيادي از لجن را به بيرون منتقل كرد.

 

 • نازلهاي شستشوي فاضلاب قايقي

جهت خارج كردن لجن و قلوه سنگ از لوله هاي فاضلاب با كف صاف بكار برده مي‌شود.

اين نازل ها در فضاي 150 الي 800 ميليمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

 

 

 • نازلهاي شستشوي بولدوزر

براي خارج سازي لجن، شن و ماسه و سنگ بكار مي‌رود.

اين نازل مانند نازل بمبي شكل ولي در ابعاد بسيار بالاتر و در شرايط سخت‌تر عمل مي‌كند.

 

 • نازلهاي شستشوي فاضلاب ويبـره

جهـت شستشـو و لايـروبي رسوبات چسبنده به شبكه فاضلاب و چاه هاي فاضلاب به كار ميرود.

از اين نازل ها در لوله هاي پلاستيكي و آهني و در ابعاد 150 تا 1000 ميليمتر ميتوان بهره برد.

اين نازل با ايجاد لرزش هاي پيوسته باعث جدا شدن رسوبات از ديواره چاه و شبكه هاي فاضلاب ميشود.

 

 • نازلهاي شستشوي فاضلاب پروپلر

جهت شستشوي سقف و ديواره شبكه هاي فاضلاب در فضاي بين 300 الي 2000 ميليمتر استفاده ميشود.

از اين نازل ها در شبكه هاي فاضلاب تخم مرغي ميتوان استفاده كرد.

 

 • نازل‌ شستشوي فاضلاب برش و شستشوي شاخه هاي نازك

جهت شستشوي شبكه اي از شاخه ها، پوسته و مواد ته نشين شده و جمع آوري پس مانده ها در شبكه هاي فاضلاب تازه احداث شده ميتوان از آن استفاده كرد.

اين نازل در فضاهاي بين 40 الي 800 ميليمتر براي ترميم شبكه فاضلاب استفاده مي شود.

 

نازلهاي شستشوي فاضلاب ، معرفي اجمالي و نحوه عملكرد و كاربرد آنها

 

نكات مهم براي لايروبي چاه

در انتخاب يك نازل بايد به نكات زير دقت كرد:

 • همگوني با قطر و طول و جنس شلنگ فشار قوي
 • متناسب با اقطار و شرايط شبكه‌هاي فاضلاب
 • همگوني با دبي و فشار پمپ فشار قوي

مرجع : loolehbazkoni.com


برچسب: نازلهاي شستشوي فاضلاب ، معرفي اجمالي و نحوه عملكرد و كاربرد آنها،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۴:۵۵ توسط:pouyan.b موضوع:

لوله كشي فاضلاب ساختمان، بررسي اصول و نكات مهم در عمليات لوله كشي

لوله كشي فاضلاب ساختمان، بررسي اصول و نكات مهم در عمليات لوله كشي

لوله كشي فاضلاب يكي از مهم ترين و حساس ترين بخش زيربناي ساختمان است.

زيرا در صورت ايجاد مشكل در سيستم لوله كشي فاضلاب، هزينه زيادي براي رفع آن مورد نياز است.

 

فاضلاب به مواد آلوده و غير قابل استفاده ساختمان ها گفته ميشود.

لوله هاي فاضلاب به منظور تخليه فاضلاب خروجي، در ساختمان تعبيه شده اند.

وظيفه انتقال اين آب هاي آلوده به سمت شبكه فاضلاب شهري را دارند.

اين مواد توسط لوله كشي فاضلاب از محل خارج ميشوند.

 

لوله كشي فاضلاب ساختمان، بررسي اصول و نكات مهم در عمليات لوله كشي

 

فاضلاب ها به سه دسته كلي خانگي، صنعتي و سطحي تقسيم ميگردند.

 

در ساختمان ها مقدار توليد فاضلاب بستگي به تعداد نفرات ساكن و نوع كاربري مجتمع دارد.

هر چقدر مصرف آب بيشتر باشد مقدار فاضلاب توليد شده نيز به همان ميزان بيشتر ميشود.

تقريباً حدود 70 تا 90 درصد آب مصرفي در منزل به فاضلاب تبديل مي شود.

رعايت اصول لوله كشي فاضلاب ساختمان به بهبود سيستم شبكه فاضلاب كمك ميكند.

 

اصول لوله كشي فاضلاب ساختمان

اصول لوله كشي فاضلاب به شرح زير است:

 • سرعت تخليه لوله كشي فاضلاب بايد مناسب باشد.

سرعت تخليه فاضلاب با فشار زياد يا كم سبب تخريب لوله كشي ساختمان ميگردد.

 • لوله كشي استاندارد سبب جلوگيري از رسوب گذاري مواد در لوله ها ميشود.
 • از مخزن رسوب گير مناسب استفاده كنيد.

با اينكار از گرفتگي لوله با مواد جامد جلوگيري كرده و رسوبات قابل جمع آوري هستند.

 • استفاده از آب بند و هوابند در مسير لوله هاي فاضلاب.

استفاده از آب بند و هوابند براي منتشر نشدن بوي بد در محيط بسيار كارآمد است.

همچنين جهت سرايت نكردن آلودگي ها به داخل ساختمان و حفظ سلامت ساكنين اهميت دارد.

 • سيستم فاضلاب بايد قابليت كنترل سطح فشار داخل شبكه را داشته باشد.

قابليت كنترل سطح فشار جهت يكسان سازي رانش و مكش هوا در هنگام تخليه فاضلاب بسيار مهم است.

زيرا در صورت نبود اين امكان، در لوله ها خلاء ايجاد شده و منجر به ترك و قوس در بدنه ميشود.

 

لوله كشي فاضلاب ساختمان، بررسي اصول و نكات مهم در عمليات لوله كشي

 

 • لوله هاي فاضلاب نبايد از زير ساختمان هاي مجاور عبور كند و هر ساختمان بايد سيستم لوله كشي اختصاصي داشته باشد.

اين امر جهت جلوگيري از آسيب به ساختمانهاي مجاور و دسترسي آسان براي تعميرات خرابي است.

 • در ساختمان هاي چند طبقه، فاضلاب هاي سرويس بهداشتي بايد از فضاهاي مسكوني طبقات پايين عبور كند.

همچنين اگر ساختمان داراي طبقات زيادي باشد نياز به نصب سرعت گير براي لوله كشي فاضلاب نيست.

 • لوله ها بايد در ابعاد متناسب باشد و به اندازه داكت كشي لوله نيز توجه شود.

اگر از لوله هاي عمودي استفاده كرديد حتما لوله ها را در داكت قرار دهيد.

 • انتخاب مسير نامناسب در لوله كشي فاضلاب منجر به تركيدگي آنها مي شود.

با راهنمايي مهندس يا تكنسين آگاه مسير صحيح لوله كشي (عمودي يا افقي) را انتخاب كنيد.

 

لوله كشي فاضلاب ساختمان، بررسي اصول و نكات مهم در عمليات لوله كشي

 

انتخاب لوله مناسب

انتخاب لوله خوب با توجه به ملاحظات فني و اقتصادي از اصول مهم لوله كشي فاضلاب ساختمان است.

جنس لوله در سرعت تخليه آب و سرعت شست و شو تاثير گذار است.

با قراردادن جسمي مناسب شبيه به مقوا در زير لوله ها مقاومت آنها بيشتر ميشود.

همچنين پوشاندن لوله كشي فاضلاب با ملات مناسب آسيب پذير بودن آنها را كمتر ميكند

نبايد وزن زيادي روي لوله ها قررار دهيد.

در هنگام لوله كشي به اين مسئله توجه كنيد و از شكستگي لوله ها پيشگيري نماييد.

لوله هاي چدني، گالوانيزه، پلي اتيلن، سفالي، آزبست سيماني، پلاستيكي، پلي پروپلين از لوله هاي رايج در لوله كشي هستند.

هركدام مزايا و معايب خود را دارند و بايد با مشورت فرد متخصص به كار برده شوند.

در انتخاب لوله به نكات زير توجه كنيد:

 • آسيب پذيري در مقابل ضربات احتمالي و نور خورشيد
 • مقاومت در برابر فشار خارجي و فشار داخلي آب
 • مقاوم در مقابل خورندگي داخلي و خارجي
 • سهولت نصب، تعمير و نگهداري لوله مدنظر
 • وجود وسايل جانبي لوله ها در بازار و قيمت مناسب آنها

 

با دقت فراوان لوله كشي فاضلاب را انجام دهيد و حتماً آزمايش و تست درست بودن آن ها را نيز انجام دهيد.

مرجع : loolehbazkoni.com


برچسب: لوله كشي فاضلاب ساختمان، بررسي اصول و نكات مهم در عمليات لوله كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۰:۰۸ توسط:pouyan.b موضوع:

قيمت لوله بازكني و تخليه چاه ، عوامل تاثير گذار بر قيمت تمام شده عمليات

قيمت لوله بازكني و تخليه چاه

قيمت لوله بازكني و تخليه چاه براي رفع گرفتگي لوله هاي فاضلاب و انجام لوله بازكني متغير است.

همواره عوامل مختلفي بر قيمت تمام شده شركت لوله بازكني و تخليه چاه تاثير ميگذارد.

شركت لوله بازكني دات كام، با در اختيار داشتن متخصصين مجرب و كار آزموده و دستگاه هاي مجهز و پيشرفته، همواره در تلاش است كه با قيمتي مناسب و براساس نرخ مصوبه تمامي امورات لوله بازكني و تخليه چاه را با بالاتري كيفيت و براساس استاندارهاي بين المللي انجام دهد.

 

علتهاي مؤثر بر تعيين قيمت لوله بازكني و تخليه چاه

 تعداد موارد گزارش شده

اولين مورد تاثير گذار بر تعيين قيمت لوله بازكني و تخليه چاه ، تعداد موارد گزارش شده است.

زماني كه مشتري با شركت لوله بازكني دات كام تماس گرفته و اعلام خرابي مي نمايد، اپراتور هزينه اي كه مشتري بايد بعد از رفع خرابي به شركت بپردازد را مشخص ميكند.

هزينه ها با توجه به موارد زير مشخص ميگردد.

 

اين موارد شامل :

نوع خرابي

تعداد خرابي

نرخ مصوبه

تخفيف هايي كه شركت براي مشتريان ويژه تعيين كرده

 

قيمت لوله بازكني و تخليه چاه

 

مشتري هم بعد از اطلاع از كل هزينه و در صورت تمايل به رفع خرابي توسط شركت ما، آدرس محل خرابي را به اپراتور ميدهد.

سپس نيروهاي ما در اسرع وقت به محل اعزام ميگردند.

البته براي محلي كه تعداد خرابي هاي گزارش شده آن زياد باشد، تخفيف هايي بركل قيمت لوله بازكني و تخليه چاه داده ميشود.

با اين كار رضايت مشتري نيز جلب ميگردد.

 

دفعات تكرار عمليات

در برخي موارد گرفتگي آنقدر شديد است كه نياز به تكرار عمليات دارد.

متخصص ما براي رفع گرفتگي مجبور است عمليات را چندين بار ديگر تكرار كند.

براي اينكار از همان مسير يا از مسيرهاي ديگر عمليات را تكرار كرده تا عامل گرفتگي از بين برود.

تعيين قيمت لوله بازكني و تخليه چاه در چنين مواردي با توافق طرفين صورت ميگيرد.

پس از انجام توافق، عمليات لوله بازكني از سر گرفته ميشود.

 

متراژ لوله فاضلاب

يكي ديگر از عوامل تعيين قيمت لوله بازكني و تخليه چاه، طول لوله اي است.

طول لوله بر اساس مقدار گرفتگي كه در آن ايجاد شده تعيين ميشود.

بسياري از مشتريان با ما تماس گرفته و گزارش ايجاد گرفتگي در لوله هاي با متراژ 2 تا 3 متر را اعلام مينمايند.

بعد از حضور متخصص ما در محل و شروع عمليات لوله بازكني، به دليل زياد بودن عمق گرفتگي در لوله، گرفتگي رفع نميشود.

در نتيجه نياز به تعويض دستگاه يا قطعات داخلي آن جهت دسترسي به عمق لوله ميباشد.

اين عمل نيازمند در اختيار داشتن تجهيزات به طور كامل است.

ولي گزارش اشتباه مشتري سبب تاخير در عمليات به دليل تهيه وسايل مورد نياز ميگردد.

در نهايت اين مورد منجر به افزايش قيمت لوله بازكني و تخليه چاه ميگردد.

 

زمان صرف شده در عمليات لوله بازكني و تخليه چاه

زمان صرف شده در عمليات لوله بازكني و تخليه چاه نيز بسيار مهم است.

زمان يكي ديگر از عوامل مؤثر در تعيين قيمت لوله بازكني و تخليه چاه است.

با توجه به موارد قبلي نظير طول لوله، دفعات تكرار عمليات و تعداد موارد گزارش شده، متخصص براي رفع گرفتگي مجبور به صرف وقت بيشتر جهت انجام كار است.

اتلاف وقت سبب از دست رفتن درآمد حاصل از رسيدگي به گزارشات خرابي بيشتر براي شركت ميگردد.

در نتيجه مشتري موظف است در قبال اين اتلاف وقت هزينه اي پرداخت نمايد.

پس در زمان اعلام گزارش به شركت هاي لوله بازكني و تخليه چاه دقت كافي بخرج دهيد.

با اينكار مجبور به پرداخت هزينه در هنگام تعيين قيمت لوله بازكني و تخليه چاه نميشويد.

 

قيمت لوله بازكني و تخليه چاه

 

انجام تخريب و نو سازي

گاهي عمليات انجام شده جهت لوله بازكني و تخليه چاه ممكن است به نتيجه نرسد.

ممكن است نياز به تخريب جهت دسترسي بيشتر به محل گرفتگي باشد.

انجام عمليات تخريب، منجر به افزايش قيمت لوله بازكني و تخليه چاه ميشود.

زيرا هزينه رفع گرفتگي، لوله گذاري و نوسازي محل نيز به قيمت كل اضافه ميگردد.

 

خرده كاري

همان طوري كه اشاره شد ممكن است كه مشتري گزارش خرابي اشتباه داده باشد.

اين اشتباه بر اثر نداشتن اطلاعات دقيق از محل و عامل گرفتگي رخ ميدهد.

بعد حضور متخصص و بررسي عامل و شرايط گرفتگي لوله ها، ممكن است عامل گرفتگي جزئي تشخيص داده شود.

در نهايت با كوچك‌ترين كار انجام شده گرفتگي لوله رفع ميشود.

در اين مورد قيمت لوله بازكني و تخليه چاه كاهش يافته و شركت موظف به بازگرداندن هزينه اضافي به مشتري ميباشد.

 

اشياء قيمتي

اخرين عامل تاثير گذار در تعيين قيمت لوله بازكني و تخليه چاه، درآرودن اشاء قيمتي از درون لوله فاضلاب است.

خارج كردن اشياء قيمتي وقت بيشتر و در نتيجه هزينه بيشتري نيز در بر دارد.

دليل آن بالا بودن حساسيت كار جهت عدم آسيب رساندن به شيء مذكور و نياز به دقت كافي از طرف متخصص است.

در نتيجه قيمت لوله بازكني و تخليه چاه را بالا ميبرد.

 

مرجع : loolehbazkoni.com


برچسب: قيمت لوله بازكني و تخليه چاه ، عوامل تاثير گذار بر قيمت تمام شده عمليات،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۱:۴۳ توسط:pouyan.b موضوع:

محلول هاي لوله بازكني ، تاثيرات مخرب اين مواد بر لوله هاي فاضلاب

تاثيرات مخرب محلول هاي لوله بازكني بر لوله هاي فاضلاب

محلول هاي لوله بازكني ، گرفتگي لوله‌ هاي فاضلاب يكي از معضلات هميشگي خانه هاي قديمي است.

تلاش براي رفع مشكل و انجام عمليات لوله بازكني نيز در اين اماكن به راحتي صورت نميگيرد.

عوامل مختلفي سبب گرفتگي لوله هاي فاضلاب شده و بوي بدي در محيط خانه و محل سكونت شما ايجاد ميكنند.

بسياري از افراد براي رفع گرفتگي لوله ها از محلول هاي لوله بازكني استفاده ميكنند.

در صورت استفاده زياد و مداوم از اين محلولها، تاثيرات مخرب زيادي در لوله هاي فاضلاب ايجاد ميشود.

سيستم لوله كشي فاضلاب از بخشها و شاخه هاي زيادي تشكيل شده است.

همچنين جنس و نوع لوله هاي بكار رفته در خانه‌ها متفاوت است.

اين موارد در ايجاد گرفتگي لوله ها بسيار موثري است.

در نتيجه استفاده از محلول هاي لوله بازكني اشتباه، ميتواند به لوله و سيستم فاضلاب شما صدمه بزند.

زيرا براي رفع گرفتگي ناشي از چربي محلول هايمتفاوتي نسبت به گرفتگي با عوامل ديگر نياز است.

محلول هاي لوله بازكني، همچنين ميتواند خطرات جبران ناپذيري به پوست، چشم و ريه هاي شما وارد نمايند.

 

محلول هاي لوله بازكني ، تاثيرات مخرب اين مواد بر لوله هاي فاضلاب

 

نكات پيشگيري از صدمات محلول هاي لوله بازكني

 • از وسايل ايمني نظير ماسك، عينك و دستكش استفاده كنيد.
 • از محلولهاي لوله بازكني به صورت رقيق شده استفاده نماييد.
 • از دسترسي افراد مسن و اطراف به محلول هاي لوله بازكني خود داري كنيد.

 

بسياري از كودكان با ديدن برچسب هاي رنگارنگ و زيباي محصولات و از روي كنجكاوي به سمت بسته بندي محلول هاي لوله بازكني جذب ميشوند.

بعضي از افراد نيز محلول ها را بجاي آب خوراكي مصرف ميكنند.

اين عمل منجر به سوختگي و تخريب سيستم گوارش فرد ميگردد.

در صورت ايجاد سوختگي سطحي فورا به اورژانس تماس گرفته و همزمان با مقدار زيادي آب محل سوختگي را بشوييد.

با اينكار اسيد موجود روي پوست پاك شده و از ايجاد سوختگي بيشتر جلوگيري ميگردد.

 

محلول هاي لوله بازكني ، تاثيرات مخرب اين مواد بر لوله هاي فاضلاب

 

راهنماي استفاده از محلول هاي لوله بازكني

ابتدا محلول‌ هاي لوله بازكني را درون لوله فاضلاب بريزيد.

با توجه به برچسب راهنماي روي بدنه محصول و در زمان تعيين شده آب را به صورت قطره قطره در لوله بريزيد.

محلول هاي لوله بازكني از تركيبات اسيدي قوي ساخته شده اند.

پس بايد با دقت باقي مانده اسيد ناشي از محلول هاي لوله بازكني در لوله ها را بشويد.

درست مطابق با راهنماي محصول عمل كنيد و به زمان بندي و مقدار محلولي كه بايد استفاده گردد توجه نماييد.

باقي ماندن محلول هاي لوله بازكني به مدت طولاني در لوله ها سبب بروز خوردگي ميشود.

در نهايت منجر به پوسيدگي و سوراخ شدن لوله ميگردد.

همچنين مشكلات جديد اعم از تخريب كردن محل قرار گيري لوله و تعويض كردن لوله را به بار مي آورد.

در هنگام ريختن محلول و تركيب شدن با آب، بخار اسيدي در محيط پخش ميشود.

پس حتما از ماسك استفاده نماييد.

اگر باز هم بخار اسيدي را استشمام كرديد و دچار سرفه هاي شديد شده ايد، مقداري شير پاستوريزه مصرف نماييد.

زيرا شير اثر اسيدي بخار محلول هاي لوله بازكني را خنثي ميكند.

 


برچسب: محلول هاي لوله بازكني ، تاثيرات مخرب اين مواد بر لوله هاي فاضلاب،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۴۰:۲۴ توسط:pouyan.b موضوع:

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي ، معرفي، مزايا و نحوه استفاده از آن

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي ، معرفي، مزايا و نحوه استفاده از آن

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي ، يكي از دستگاههاي كارآمد جهت تصفيه فاضلاب خانگي است.

روغن و چربي، چه در صنعت و چه در خانه و رستوران ها، يكي از عوامل ايجاد انسداد در لوله هاي فاضلاب و آلودگي آب است.

استفاده از دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي، امري مهم در جلوگيري از آلودگي محيط زيست، گرفتگي چاه و همچنين اختلال در تصفيه فاضلاب تصفيه خانه ها مي باشد.

روشهاي گوناگوني براي حذف روغن و چربي از فاضلاب خانه ها و رستوران ها وجود دارد.

اما ارزان‌ ترين روش، استفاده دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي است.

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي، به گونه اي طراحي شده تا از ورود روغن و چربي و در نتيجه گرفتگي در لوله هاي فاضلاب جلوگيري كند.

 

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي ، معرفي، مزايا و نحوه استفاده از آن

 

انواع دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي، انواع مختلف دارند.

اين دستگاه ها براي تصفيه چربي فاضلاب در مكان و شرايط گوناگون طراحي شده اند.

انواع دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي عبارت اند از:

 

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي، در اندازه ها و ظرفيت هاي مختلف ساخته شده اند.

 

مزاياي استفاده از دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي

مزاياي دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي عبارت است از:

 • جداسازي چربي و روغن محلول در فاضلاب خروجي از لوله ها
 • بالا بردن بازده تصفيه خانه هاي شهري به دليل كاهش چربي هاي موجود در فاضلاب و كوتاه كردن فرآيند تصفيه
 • جمع آوري ذرات و اجسام معلق در فاضلاب نظير برنج، دستمال ، درب نوشابه، مو و ... در مخزن مخصوص

 

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي ، معرفي، مزايا و نحوه استفاده از آن

 

روش كار دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي

روش كار دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي بسيار ساده‌ است.

اين دستگاه با شناور سازي و جمع آوري هر ماده زائد موجود در فاضلاب عمل تصفيه مقدماتي را انجام ميدهد.

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي از دو مخزن جداگانه مخصوص تصفيه فاضلابساخته شده است.

فاضلاب و مواد معلق در آن ايتدا وارد مخزن اول ميشوند. در اين مخزن عملكاهش دما به وسيله جذب گرماي مواد انجام ميشود.

در اثر اين عمل چربي ها به صورت جامد درآمده و روي آب شناور ميمانند.

در كف مخزن اول لوله‌اي وجود دارد كه جريان آب از طريق آن به مخزن دوم وارد ميشود.

در مخزن دوم نيز همان فرآيند جداسازي دوباره انجام ميشود.

با اينكار تمام چربي ها و مواد زائد روي آب شناور شده و بتوان آنها را خارج كرد.

 

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي ، معرفي، مزايا و نحوه استفاده از آن

 

نحوه نظافت دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي

دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي، بايد به طور دوره اي تخليه و نظافت گردد.

ابتدا بايد با دقت درب مخزن دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي را برداشته بدون اينكه به درزگيرها آسيبي وارد گردد.

سپس با دستكش لايه چربيجامد شده كه روي آب شناور است را برداريد.

بعد از تخليه مواد زائد،  فيلترهاي دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي را خارج كرده و با دقت بشوييد.

سپس با استفاده از صافي باقي مانده مواد شناور را جمع كنيد.

در آخر هم پراب موجود در لوله رابط بين مخزن اول و دوم را تميز كنيد.

پس از اتمام كار، فيلتر ها را در جاي خود نصب كرده و درب مخزن را محكم ببنديد.

 

مرجع : loolehbazkoni.com


برچسب: دستگاه چربي گير فاضلاب خانگي ، معرفي، مزايا و نحوه استفاده از آن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۳۷:۵۱ توسط:pouyan.b موضوع:

چنته ، معرفي و نحوه انجام عمليات لوله بازكني با استفاده از چنته

چنته ، معرفي و نحوه انجام عمليات لوله بازكني با استفاده از آن

چنته ، در خانه هاي قديمي به دليل جريان دائمي و چند ساله آب و فاضلاب، جرم و رسوبات در درون لوله ها جمع شده است.

اين رسوبات موجب گرفتگي و بالا زدن فاضلاب از دهانه چاه ميگردد.

زماني كه شدت گرفتگي زياد نباشد، ميتوان از ماده اي معروف به نام چنته استفاده كرد.

لوله بازكني و رفع گرفتگي لوله با استفاده از چنته، روش بسيار آسان، رايج و كاربردي مي باشد.

اين روش در اكثر موارد مشكلات گرفتگي لوله را برطرف كرده و عمل لوله بازكني را به سرعت انجام ميدهد.

استفاده از چنته مزايا و معايبي نيز دارد. شناخت موارد ميتواند در انجام لوله بازكني و رفع گرفتگي به شما كمك كند.

چنته ، معرفي و نحوه انجام عمليات لوله بازكني با استفاده از چنته

روش استفاده از چنته

ابتدابيته چنته را از كاتن خارج نموده و باز كنيد.

متناسب با شدت گرفتگي مقدار استفاده را تعيين كنيد.

سپس با دقت مقدار از آن را درون لوله فاضلاب بريزيد.

10 دقيقه صبر كنيد تا چنته عوامل رسوب را در خود تجزيه كرده و گرفتگي رفع شود.

بعد از 10 دقيقه شير اب را باز كنيد تا عوامل گرفتگي و چنته هاي اضافه شسته شود.

 

چنته ، معرفي و نحوه انجام عمليات لوله بازكني با استفاده از چنته

 

مزايا لوله بازكني با استفاده از چنته

جرم و رسوبات و عامل گرفتگي لوله ها، در بيشتر مواقع مواد غذايي، چربي ها و مو مي باشد.

اين ماده قدرت بالايي در حل كردن اين مواد و هدايت آنها از درون لوله ها به چاه اصلي فاضلاب خانه را دارد.

در اثر تركيب شدن چنته با آب درون لوله ها، محلول اسيدي با قدرت انحلال مناسب ايجاد ميشود.

اين محلول مواد زائد و جرم هاي لوله فاضلاب را نرم كرده و در خود حل ميكند.

 

معايب لوله بازكني با استفاده از چنته

يكي از رايج ترين تاثيرات استفاده از چنته و مواد اسيدي براي لوله بازكني، ايجاد پوسيدگي در ديواره لوله ها است.

استفاده زياد از مواد اسيدي براي باز كردن گرفتگي هاي شديد، مشكل را برطرف نميكند.

بلكه باقي ماندن اين مواد در لوله ها، منجر به تخريب ديواره هاي لوله كرده و لوله را سوراخ ميكند.

سوراخ شدن و در نتيجه هدر رفتن آب منجر به ايجاد رطوبت و نشست پي ساختمان كرده و خطرات زيادي را به دنبال دارد.

 

چنته ، معرفي و نحوه انجام عمليات لوله بازكني با استفاده از چنته

 

روش جايگزين براي استفاده از محلول لوله بازكن

يكي از روش هاي جايگزين در استفاده از آن، استفاده از  فنر لوله بازكني برقي است.

اين روش به سيستم لوله كشي فاضلاب ساختمان شما آسيب نميرساند.

متخصصين ما با استفاده از پيشرفته ترين دستگاه هاي لوله بازكني، در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستند.

 

استفاده از پودر رخت شويي بجاي چنته

ساده ترين و بي خطرترين راه جايگزيني چنته، استفاده از پودر رختشويي خانگي است.

استفاده از اين ماده آسان و بي خطر بوده و هزينه بسيار كمي نيز در بر دارد.

ابتدا مقداري آب داغ درون لوله ها بريزيد.

سپس نيمي از پاكت پودر رختشويي را به آرامي در لوله خالي كنيد.

كف حاصل از تركيب آب و پودر رختشويي و خاصيت بازي بودن پودر، باعث حل شدن رسوبات ميگردد.

اگر گرفتگي رفع نشد همين كار را دوباره تكرار كنيد.

در برخي موارد از شامپو نيز ميتوان استفاده كرد.

 

مرجع : loolehbazkoni.com


برچسب: چنته ، معرفي و نحوه انجام عمليات لوله بازكني با استفاده از چنته،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ فروردين ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۳۳:۲۸ توسط:pouyan.b موضوع: